Laboratorium

Dowiedz się więcej o naszym laboratorium!

Posiadamy wyspecjalizowane Laboratorium Badawcze prowadzące badania surowców i produktów pod kątem oceny ich czystości, kontroli ze składem deklarowanym oraz ścisłej kontroli substancji niebezpiecznych na poziomie śladowym. Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną i profesjonalną aparaturę, między innymi w chromatograf gazowy ze spektrometrem mas oraz detektorem płomieniowo - jonizacyjnym (system GC/MSD/FID), czy urządzenie do generowania aerozolu.

Kadra

Wysoka jakość i rzetelność badań wynika z zatrudnienia wysoko wykwalifikowanej kadry posiadającej wieloletnie doświadczenie w badaniach czynników chemicznych oraz wpływu czynników chemicznych na zdrowie.

Analiza komponentów

Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną i profesjonalną aparaturę, między innymi w chromatograf gazowy ze spektrometrem mas oraz detektorem płomieniowo - jonizacyjnym (system GC/MSD/FID), czy urządzenie do generowania aerozolu.

Dobra praktyka laboratoryjna

Laboratorium działa w oparciu o opracowane procedury i zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, jest na etapie zaawansowanym w zdobyciu certyfikatu jakości w tym roku. Laboratorium już gwarantuje rzetelność i wiarygodność swoich badań, a zdobycie Certyfikatu Jakości będzie utwierdzało w tym klientów Way2Web.

Badanie aerozolu

Płyny do papierosów elektronicznych oraz aerozol z nich generowany zawierają substancje chemiczne, które są ich recepturowymi składnikami, lub mogą powstawać podczas podgrzewania e-płynów w systemach do generowania chmury. Kluczową rolę odgrywa tutaj świadomość producenta, który dzięki fachowej i rzetelnej kontroli produktów, może zapobiec ewentualnym zanieczyszczeniom substancjami szkodliwymi dla użytkownika e-papierosa i właśnie ta świadomość skłoniła właścicieli Way2Web w zainwestowanie w Laboratorium Badawcze, a jednocześnie w jakość i pewność co do swoich produktów.

Badania na zgodność z TPD

E-płyny znajdujące się na rynku europejskim, zgodnie z zaleceniami TPD w ramach ochrony konsumenta, podlegają kontroli i badaniom. Jednym z zaleceń jest badanie aerozolu generowanego z papierosów elektronicznych w aspekcie związków emitowanych podczas użytkowania e-papierosa, badane są stężenia między innymi nikotyny, formaldehydu, acetaldehydu, akroleiny, krotonaldehydu, benzenu, toluenu, 1,3-butadienu, izoprenu, diacetylu, 2,3-pentanodionu, glikolu etylenowego, glikolu dietylenowego, nitrozoamin (NNN i NNK).

Certyfikowana jakość

W naszej firmie wszystkie procesy i działania związane z produkcją i projektowaniem płynów do elektronicznych papierosów, objęte są Systemem Zarządzania Jakością zgodnym z normą PN-EN ISO 9001:2015. Wszystkie wymagania powyższej normy mają zastosowanie w działalności spółki i są przez nią spełnione. Skuteczność, dalszy rozwój i doskonalenie wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością potwierdza uzyskany Certyfikat nadany przez międzynarodową jednostkę certyfikującą systemy zarządzania.

Technologia badań

Tak szeroki zakres badań laboratoryjnych jest możliwy dzięki profesjonalnemu wyposażeniu laboratorium, między innymi w urządzenie do generowania aerozolu oraz chromatograf gazowy ze spektrometrem mas GC/TOFMS. Spektrometr mas z analizatorem czasu przelotu umożliwia analizę ilościową na poziomie śladowym poszczególnych składników próbek, jak również identyfikację związków chemicznych zawartych w próbce poprzez porównanie ich widm masowych z widmami zawartymi w bibliotece NIST.

Odpowiedzialność
producenta

tworzymy liquidy świadomie!

Płyny do papierosów elektronicznych oraz aerozol z nich generowany zawierają substancje chemiczne, które są ich recepturowymi składnikami, lub mogą powstawać podczas podgrzewania e-płynów w systemach do generowania chmury. Kluczową rolę odgrywa tutaj świadomość producenta, który dzięki fachowej i rzetelnej kontroli produktów może zapobiec ewentualnym zanieczyszczeniom substancjami szkodliwymi dla użytkownika e-papierosa.