Usługi projektowe

Szanowni Państwo,

Firma WAY2WEB Sp. z o.o. Spółka Komandytowa oferuje usługi projektowe na każdym etapie realizacji inwestycji, od projektu koncepcyjnego i projektu budowlanego po projekty wykonawcze/przetargowe i powykonawcze. Zapewniamy wysoką jakość usług dzięki sprawnej koordynacji międzybranżowej oraz stałej komunikacji z inwestorem.

Firma WAY2WEB Sp. z o.o. Spółka Komandytowa oferuje miedzy innymi:

– projekty budowlane w zakresie architektury przemysłowej, użyteczności publicznej, biurowej
– i wielorodzinnej;
– projekty konstrukcji stalowych, konstrukcji żelbetonowych, konstrukcji drewnianych;
– projekty sieci technologicznych;
– projekty teletechniczne , elektryczne i APKiA;
– kompleksowa realizacja inwestycji budowlanych;
– studia wykonalności i audyty;
– badania i analizy techniczne;
– kosztorysy wielobranżowe;
– projektowanie w terenie;
– realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych.
Zarządzanie realizacją inwestycji może stanowić, zarówno część pełnego wachlarza usług projektowych i nadzoru nad realizacją inwestycji przy kompleksowej obsłudze inwestycji, jak również może zostać zaoferowane jako niezależna usługa.

Pracę naszych inżynierów wspiera szereg systemów powszechnie stosowanych w branży.

Dzięki współpracy z Zawierciańskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym mamy dostęp do laboratorium rewitalizacji, projektowania miejskiego, urbanistyki i ekonomiki budownictwa, co wspomaga ofertę firmy. Sprzęt i oprogramowanie ZPPT dostępne dla naszych klientów spełnia wszystkie kryteria dotyczące projektowania, urbanistyki i rewitalizacji na najwyższym poziomie europejskim i światowym.

Zapewniamy najwyższy poziom bezpieczeństwa w trakcie realizacji projektu i zadbamy o to, aby prace były wykonywane przez dobrze przeszkolone zespoły doświadczonych ekspertów, uznanych w kraju i zagranicą.

Zachęcamy do współpracy z naszą firmą, jednocześnie zapewniamy najwyższy poziom kompleksowej usługi.